https://mobirise.com/

2020

/ Orzeł - nominacja za zdjęcia do Ukrytej gry
/ The Eagle - Polish Film Award for Best Cinematography - nomination for The Coldest Game


2019

/ Camerimage - nominacja do Złotej Żaby (konkurs międzynarodowy) za zdjęcia do filmu “Oficer i szpieg”
/ Camerimage - nominacja do Złotej Żaby (konkurs polskich filmów) za film “Ukryta Gra”
/ Lumiere Awards, France - nominacja za zdjęcia do filmu “Oficer i szpieg”
/ César Awards, France - nominacja za zdjęcia do filmu “Oficer i szpieg”

/ Golden Frog nomination (Main Competition) - film “Officer and spy”
/ Golden Frog nomination (Polish Films Competition) “The Coldest Game”
/ Lumiere Awards, France, Best Cinematography “Officer and spy” (nominee)
/ César Awards, France, Best Cinematography “Officer and spy” (nominee)


2018

/ Golden Esposimento – Nagroda im. Gianni Di Venanzo w sekcji miedzynarodowej 
za zdjęcia do filmu „Prawdziwa historia” (“D’après une histoire vraie”)
/ Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej

/ The golden Esposimetro as Best 2018 Foreign Film Director of Photography for the movie “D’après une histoire vraie" directed by Roman Polanski
/ Award of the Mayor of the City of Lodz for achievements in the field of artistic creativity

2016

/ Camerimage - nominacja do Złotej Żaby za zdjęcia do filmu “Powidoki” 
/ Golden Frog nomination - film “Afterimages”

2014

/ Nagroda Marburger Kamerapreis dla wybitnego operatora filmowego przyznawana 
przez Uniwersytet w Marburgu w Niemczech
/ Odznaczenie Złoty Medal „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”

/ Marburger Award Kamerapreis for an outstanding cinematographer awarded by the University of Marburg in Germany
/ Gold Medal „Merit to Culture - Gloria Artis”

2011

/ Nagroda za caloksztalt przyznawana przez Europejska Federacje Operatorow Filmowych IMAGO
/ Prize for a lifetime awarded by European Federation of Cinematographers IMAGO

2009

/ Złota Kaczka (przyznawana przez pismo Film) w kategorii: najlepsze zdjęcia w sezonie 2008/2009
/ Złota Kaczka (The Golden Duck Award), awarded by the movie magazine Film, in the Best Cinematography category in 2008/2000

2008

/ Orzeł, Polska Nagroda Filmowa w kategorii najlepsze zdjęcia (za film Katyń)
/ Złota Kaczka (przyznawana przez pismo Film) w kategorii: najlepsze zdjęcia w sezonie 2007/2008

/ The Eagle - Polish Film Award for Best Cinematography in Katyn
/ Złota Kaczka (The Golden Duck Award), awarded by the movie magazine Film, in the Best Cinematography category in 2007/2008

2005

/ Nagroda Hollywood Film Festival - Operator roku w Hollywood
/ Hollywood Film Festival Award - Cinematographer of the Year

2004

/ Nominacja do ASC Awards za zdjęcia do filmu Ray
/ ASC Awards Nomination for Best Cinematography in Ray

2003

/ Nominacja do Oscara w kategorii Najlepsze Zdjęcia za film Pianista
/ Nominacja do BAFTA Awards w kategorii Najlepsze Zdjęcia za film Pianista
/ Nominacja do ASC Awards za film Pianista
/ Polska Nagroda Filmowa Orzeł za Najlepsze Zdjęcia do filmu Pianista
/ Nagroda Francuskiej Akademii Sztuki i Technik Kina Cėsar za Najlepsze Zdjęcia do filmu Pianista

/ Oscar Nomination for Best Cinematography in The Pianist
/ BAFTA Awards Nomination for Best Cinematography in The Pianist
/ ASC Awards Nomination for Best Cinematography in The Pianist
/ The Eagle - Polish Film Award for Best Cinematography in The Pianist
/ Cėsar - French Academy of Film Art and Technology Award for Best Cinematography in The Pianist

2002

/ Europejska Nagroda Filmowa za Najlepsze Zdjęcia do filmu Pianista
/ European Movie Award for Best Cinematography in The Pianist

2000

/ Polska Nagroda Filmowa Orzeł za Najlepsze Zdjęcia do filmu Pan Tadeusz
/ The Eagle - Polish Film Award for Best Cinematography in Pan Tadeusz: The Last Foray in Lithuania

1999

/ Nagroda Daily Variety 10 Cinematographers to watch
/ Daily Variety Award "10 Cinematographers to Watch"

1997

/ Nagroda na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Lwy Gdańskie za zdjęcia do filmu Kroniki domowe
/ Brązowa Żaba na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage za zdjęcia do filmu Kroniki domowe

/ Award at the Polish Film Festival in Gdynia for Best Cinematography in The Home Chronicles
/ Bronze Frogg for The Home Chronicles at the Camerimage - International Film Festival of the Art of Cinematography

1991

/ Nagroda na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Lwy Gdańskie za zdjęcia do filmu Kroll
/ Award at the Polish Film Festival in Gdynia for Best Cinematography in Kroll

1988

/ Nagroda im. A.Munka za Najlepszy Debiut za zdjęcia do filmu KWK Wujek
/ The Andrzej Munk Award for Best Dėbut of the Year for cinematography in KWK Wujek